SZAKMAI PROGRAM

Család, esélyteremtési és önkéntes házak hálózata,

Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda

2014.04.01.-2014.12.31.

I. Prioritások a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda működésében

Tevékenységünk fő célja, hogy elősegítsük a hátrányos helyzetű, diszkriminációval sújtott csoportok társadalmi integrációját a szakmapolitikai céloknak megfelelően.

Szakmai programjainkat a társadalmi szemléletformálás jegyében valósítjuk meg, figyelembe véve a lehető legtöbb féle hátrányos helyzetű és veszélyeztetett csoportot és érdekeiket.

 

Fogyatékosság

Korábbi szakmai időszakok alatt mind civil, mind szakmai köröket megszólító programokat is szerveztünk a témában.  A cél minden esetben a figyelemfelhívás, az érzékenyítés és a szemléletformálás volt. Elmélyítettük együttműködésünket a megyében működő, a területen tevékenykedő civil szervezetekkel. Esélyóráinkat a megye számos iskolájában a Viktória Rehabilitációs Központtal, a Látássérültek Regionális Közhasznú egyesületével, valamint a „BORÓKA” Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvánnyal közösen tartottuk meg, és ezt a következő szakmai programok során is folytatni kívánjuk. További célkitűzéseink között szerepel a helyi és megyei szinten a témában tevékenykedő civil szervezetek közötti párbeszéd és együttműködés elősegítése.

Nem

A megyei védőnői hálózattal sikeres együttműködést alakítottunk ki, a jövőben azonban nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a térségben működő női érdekképviseleti szervek szorosabb összefogására. A korábbi időszakokban több, a nők helyzetével, lehetőségeivel foglalkozó programot is megvalósítottunk, valamint a helyi önkormányzat hasonló témában szervezett programjához kiegészítő előadással kapcsolódtunk. A következő szakmai időszak egyik legfontosabb célkitűzése a kapcsolati erőszak megszűntetésének elősegítése.

Életkor

Rendezvényeink során arra törekedtünk, hogy minden, a diszkrimináció által veszélyeztetett korosztály kapjon figyelmet. Így gyermekeknek, fiataloknak és időseknek szóló programot is szerveztünk. Nagy hangsúlyt kapott az információnyújtás és szemléletformálás. A továbbiakban a legfontosabb célkitűzésünk minél nagyobb figyelmet fordítani az idősek problémáira valamint a generációk közötti párbeszéd elősegítésére, hiszen a fiatalok és az idősek is aktív, jól működő szervezeteket működtetnek a megyében, a két korosztály közötti kommunikáció azonban csak a kisebb lélekszámú megyei településeken működőképes. A korábbi időszak során egy program valósult meg ebben a témában, a továbbiakban is szeretnénk ezen a területen előre haladni. Az időskor témáiban a korábbinak megfelelő mértékben szentelünk figyelmet a nyugdíjas korosztály tevékenységére, az aktív idősödés fontosságának hangsúlyozására, mert erre igény mutatkozik. Az esélyórák keretében is hangsúly kerül az idősek problémájára.

Mélyszegénység

A mélyszegénységben élők helyzetének javítása érdekében szakmai work-shopot, valamint kerekasztal beszélgetést szerveztünk. Célunk első sorban a figyelemfelhívás és az érzékenyítés volt. Fontosnak tartottuk emellett a területen tevékenykedő civil, önkormányzati és egyházi szervezetek összefogását. A későbbiekben is ezen szervezetek felkutatásával és összefogásával szeretnénk elősegíteni a mélyszegénység csökkentését.

Romák

Előző programunkban szemléletformáló előadást rendeztünk a halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztatására irányuló pátkai „Tanoda modellprogram” és a Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület bemutatásával. A továbbiakban is szeretnénk ezeket az együttműködéseket fenntartani, és a pátkai programokhoz kapcsolódni. Emellett az esélyórák keretében szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a fogyatékos- és idősügy mellett erre a területre is.

Hátrányos helyzetű településeken élők

A témára irányuló programjaink, és az érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatfelvétel kevésbé sikeresnek mondható. Ezért a továbbiakban terveink szerint nem a megyeszékhelyen, hanem a hátrányos helyzetű településeken, előzetes egyeztetés és igényfelmérés után szervezünk programokat számukra. Reményeink szerint az ilyen formában megrendezésre kerülő programok szélesebb körben jutnak el a megszólított csoporthoz vagy annak képviselőihez.

Családok

A 2013-as év második felében főleg a kismamákra és a gyermekekre összpontosító programjaink voltak, amivel szerettük volna felhívni a figyelmet a család, a családalapítás fontosságára. Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a megyében működő családokat támogató szervezetekkel és a családokkal foglalkozó egyházi közösségekkel. Közreműködést vállaltunk a családi életre nevelő programok szervezésében, gyakorlati családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát munkavállalást segítő szolgáltatások közvetítésében és szervezésében.

A továbbiakban a helyi programokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kívánjuk támogatni a családokat támogató szervezetek munkáját.

Önkéntesség

Az önkéntes tevékenység népszerűsítése és az önkéntesség fontosságát hangsúlyozó, arra aktivizáló programok megvalósítása prioritásként szerepelt szakmai programunkban. A korábbi szakmai időszakokban szorosabb együttműködést valósítottunk meg a megyében működő Önkéntes Pontokkal. Az Önkéntesek hete programsorozat ideje alatt kapcsolódtunk az általuk szervezett programokhoz. Emellett önálló programot is szerveztünk a témában egy szakmai Work-shop keretében. A továbbiakban is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a tevékenység népszerűsítésére. Jó lehetőségnek tartjuk a középiskolás korosztály kötelező iskolai közösségi szolgálatát az önkéntesség kultúrájának terjesztésére, hiszen ez az első lépés lehet a majdani önkénteskedés felé.

Együttműködések

Munkánk során következő időszakban a legfontosabb együttműködésinek az esélyórák szervezése területén mutatkoznak. A helyi és a megye területén működő nevelési-oktatási intézmények és a köznevelési intézmények mellett a megyei civil szervezetekkel szoros együttműködésben valósítjuk meg az előadások szervezését és lebonyolítását. A hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek közötti együttműködések erősítése továbbra is kiemelt fontosságú feladat számunkra. Célunk a helyi munkaadók körében a családbarát foglalkoztatás népszerűsítése, valamint a megváltozott munkaképességűek munkahelyi elhelyezésének segítése a HelloWork program támogatásával.

Megyei hatáskör

A Fejér megyében élő állampolgárok tájékoztatása, segítése céljából ügyfélfogadást tartunk heti 10 órában, segítséget nyújtunk az ügyfeleknek, vagy átirányítjuk őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. Ügyfélfogadásunk az előző szakmai program idején kibővült havi 4 órában az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei referensének fogadóóráival, melyet a továbbiakban is megtartunk a Fejér Megyei Civil Központban.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének széles körű ismertté tétele érdekében a hálózat által képviselt szakmai területek témáinak rendszeres megjelenését segítjük a helyi médiában a Fehérvár Médiacentrum támogatásával.

Adatbázisunkat folyamatosan frissítjük a hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok érdekvédelmét vállaló, vagy részükre tanácsadást, szolgáltatást nyújtó megyei szervezetekről, szakemberekről. Elérhetőségeiket a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda weboldalán közzétesszük.