Példa nélküli együttműködés

Egy példa nélküli összefogás révén a régió egyik legnagyobb nonprofit foglalkoztató konzorciuma jött létre 2013. november 6-án a Fehérvári Civil Központban. Ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá nyolc civil szervezet, amely közösen vállalja a 2010-2013 között kidolgozott szolgáltatások továbbműködtetését 2014-től. A konzorciumnak már most 70 főállású alkalmazottja van, és ez a szám jövőre várhatóan meghaladja a százat. A együttműködés megkötésére összehívott programon Székesfehérvár Önkormányzatát Róth Péter alpolgármester képviselte.

Az Echo Innovációs Műhely, a SZITI Szociális Egyesület, a Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány, az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány, az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért, az Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfiáért, a Factum Hatás Szociális Szövetkezet és a Fehérvári Civil Központ Nonprofit Kft., azaz mostantól az Echo Nonprofit Network tagjai évek óta szoros együttműködésben dolgoznak, összehangolják programjaikat. Ezek révén újraindult a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda, a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda, megnyílt az Egészségpont – Városi Prevenciós Iroda, működik a Fejér Megyei Civil Információs Centrum, az Önkéntes Pontok hálózata, az Echo Szociológiai Kutatóintézet, ezeken túl új képzési és foglalkoztatási programok indultak a civil szervezetek szervezésében a műemléki topográfia támogatásától kezdve a munkaerő- piaci mentorálásig, vagy éppen a felnőttképzésig. A programok tekintetében a jövőben a legnagyobb kihívás a szolgáltatások folyamatos biztosítása, fenntartása lesz, mely csak a legnagyobb civil szervezetek szoros összefogásával valósulhat meg.  A mai napon létrejött együttműködés értelmében a szervezetek, szakmai specializálódásuk fenntartása mellett, komplex feladatokra pályáznak mostantól; közösen fenntartott irodákat, ügyfél elérési pontokat működtetnek; a szakmai közegben, a közvéleményben, a régióban és országosan integrált probléma megoldóként jelennek meg. Az Echo Nonprofit Network munkakapcsolataiban a cél az egymástól tanulás élővé tétele a célközönség megismerésében; közös, integrált tudásbázis kialakítása, gazdagítása, általánossá tétele; személyi és tárgyi erőforrások racionális felhasználása.

A 2013 januárjától végrehajtott szervezetfejlesztésnek köszönhetően az Echo Network által működtetett munkaszervezetek, valamint azokat befogadó és társműködtető Network tagszervezetek a továbbiakban a következőek: Szociológiai Kutató Intézet, vezetője Ruff Tamás; Fejér Megyei Civil Információs Centrum, vezetője: Berdó Erika Gabriella, Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda, vezetője Rózsás Ildikó, Kapocs Foglalkoztatási Iroda, vezetője Kaufmann Anikó, Városi Prevenciós Iroda – Egészségpont, vezetője Párkányi András, Projekt Iroda, vezetője Zugor Zsuzsanna, Bakonyalja Képzési Központ és Fehérvári Civil Központ, vezetője Borján Péter.

Az Echo Nonprofit Network nyitott együttműködés, összetartó ereje a megcélzott közeg, a meghatározott cél és feladat azonossága, vagy kapcsolódása. Az együttműködésbe való bekapcsolódás a bekapcsolódni kívánó szervezet szándéknyilatkozatával, és a Networkben résztvevő szervezetek konszenzuson alapuló elfogadásával jöhet létre.