Lépj közelebb! Rajz- és fotópályázat

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének Ifjúsági Tagozata Pályázatot hirdet „Lépj közelebb! – Esélyórás élményeim” címmel.

A pályázatra olyan alkotásokat (fotó vagy rajz) várunk, amelyek szabad gondolattársítással visszaadják az Esélyórán szerzett élményeket, tapasztalatokat és azok hatásait.

Szakmai partnereink:

Teknős Miklós – Népszabadság fotoriportere, Pulitzer emlékdíjas fotóriporter

Kolonics-Nádasi Szilvia – Szájjal-lábbal Festő Művészek Egyesülete

 

A pályázat általános szabályai:

A nevezés díjtalan.

Egy alkotó mindkét kategóriában (A és B) részt vehet a pályázaton.

A pályázaton kizárólag saját alkotásokkal lehet részt venni!

A beküldött fotókkal, rajzokkal kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői jogi, vagy egyéb jogosultsága, illetve igénye nem állhat fenn.

A pályázaton CSAK azok a diákok és pedagógusok indulhatnak, akik részt vettek már Esélyórán.

Pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2013. május 13. 24:00.

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Eredményhirdetés: 2013. június 15-ig (A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs!)

A pályázati anyag beküldésével a pályázó automatikusan elfogadja a fotó- és rajz pályázat részvételi kiírásában foglaltakat, és hozzájárul, hogy a szervező a beküldött és kiválasztott fotókat és rajzokat a honlapaján és egyéb nonprofit publikációiban, promóciós anyagaiban, rendezvényein térítésmentesen, időbeli és minden egyéb korlátozás nélkül használja, a fotókat, vagy a rajzokat kiállításokon, rendezvényeken szerepeltesse.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével, vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség őt terheli. A pályázat kiírói és lebonyolítói személyiségi és szerzői jogi kérdésekben jogi felelősséget nem vállalnak.

 

A pályázat kategóriái:

A) kategória – FOTÓ – feltételei:

A pályázati anyagokat ELEKTRONIKUS ÚTON várjuk. A pályázati adatlapot ÉS az alkotásokat a http://palyazat.lepjkozelebb.hu internetes oldalon a regisztrációt követően kell feltölteni!

Hiánytalanul, a valóságnak megfelelő információkat tartalmazó adatlap.

Egy alkotó három egyedi képpel, vagy egy – maximum hat darabból álló – sorozattal pályázhat. A képeket digitális formában kell feltölteni .jpg formátumban, RGB színrendszerben, minimum 5 megapixel felbontásban.

 

B) kategória – RAJZ – feltételei:

A pályázati anyagokat POSTAI ÚTON és ELEKTRONIKUSAN várjuk. A postacím: MEOSZ, 1032 Budapest, San Marco u. 76.. A borítékra írják rá: „Lépj közelebb! fotó és rajz pályázat”.

A pályázati adatlap a http://palyazat.lepjkozelebb.hu internetes oldalon a regisztrációt követően tölthető ki. A kitöltött adatlap kinyomtatható, ezt mellékelje a pályamunkához a borítékba! A pályázatokon (a rajzok, festmények hátoldalán is) fel kell tünteni a pályázó nevét, életkorát, lakcímét valamint az iskola nevét.

A pályamunkákat 150 dpi felbontással, jpg formátuban scannelje be és töltse fel a http://palyazat.lepjkozelebb.hu internetes oldalra az adatlap kitöltése után.

Hiánytalanul kitöltött, a valóságnak megfelelő információkat tartalmazó adatlap.

Egy alkotó három egyedi képpel, vagy egy – maximum hat darabból álló – sorozattal pályázhat.

A rajz (/festmény) bármilyen technikával készülhet, A4-es méretű rajzlapra!

 

Az elbírálás szempontjai A) és B) kategóriákban:

A pályázat szabályainak betartása.

A) vagy B) kategória feltételeinek teljesülése.

Megfelelő technikai színvonal.

A benyújtott alkotásnak a pályázati címhez való kreatív kapcsolódása.

Művészi látásmód, közérdeklődésre számot tartó mondanivaló, vizuális értékesség.

 

Pályázati díjak – Díjátadó ünnepség:

A pályázaton egy fődíjat oszt ki a zsűri (Balatoni nyaralás), a kategóriák második és harmadik helyezettjei oklevelet és „Lépj közelebb!” bögrét kapnak.

A legjobb alkotások rákerülnek a Lépj közelebb! roadshow rendezvénysorozat szóróanyagaira, illetve bemutatjuk a rendezvényeken, valamint részét képezik majd a különböző oktatási intézményekben tartott „Esélyórák” anyagának.

A díjátadó ünnepélyes keretek között a Lépj közelebb! roadshow első állomásán, Győrőtt lesz, amelyről a pályázat honlapján (http://palyazat.lepjkozelebb.hu ) kaphatnak bővebb információt, illetve a nyerteseket e-mailben értesítjük.

A legjobb fotókból, rajzokból vándorkiállítást/bemutatót szervezünk, melyet az ország több nagyvárosában láthatnak az érdeklődők. A kiállításokat a Lépj közelebb! roadshow rendezvényeken nyitjuk meg.

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Vid Natasától telefonon, a +36-1-388-2387, vagy a +36-20-389-7782 számon, E-mailben a palyazat@lepjkozelebb.hu címen kaphatnak.

 

Budapest, 2013. március

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

1032 Budapest San Marco u. 76.

http://www.meosz.hu

© 2013. MEOSZ – IT