halozat_header

A magyar állam – európai uniós kötelezettségeinek eleget téve – 2003-ban alkotta meg a diszkrimináció kérdéskörét átfogóan szabályozó, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt (Ebktv.), illetve 2005-ben létrehozta az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző intézményt, az Egyenlő Bánásmód Hatóságot. Ezt követően jött létre az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat, mely által minden megyében elérhetővé váltak a megyei esélyegyenlőségi irodák, esélyházak. 2012. szeptemberében nemcsak elnevezésünkben, de tevékenységi körünkben is változás történt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család, Esélyteremtési, és Önkéntes Ház Hálózatot hozott létre tizenkilenc megyében és a fővárosban, melynek célcsoportja és tevékenységi köre is kibővült.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak – egy országos hálózat tagjaként – munkájukkal elősegítik a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását.

Tevékenységük fókuszában áll a fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők) miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése. Emellett külön figyelmet fordítanak a családokra, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztésére.

Mindezt a minisztérium által kiválasztott civil szervezetek, Fejér megye esetében a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány valósítja majd meg.

A Házak feladataik ellátása során szorosan együtt dolgoznak majd az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes szakmai főosztályaival.