Jubileumi és anyáknapi ünnepség a Fehérvári Civil Központban

A Nyugdíjas Egyesületek „Életet az Éveknek” Fejér Megyei Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Fehérvári Civil Központban, ahol anyák napja alkalmából is ünnepséget tartottak a klubtagoknak.

 Eletet_az_eveknek_0074

A megjelenteket Peresztegi Ferencné népdallal köszöntötte, majd Rubina Sándor megyei elnök szólt a klubtagokhoz és vendégekhez, aki kiemelte, hogy a A Nyugdíjas Egyesületek „Életet az Éveknek” Szövetség a jubileumi emlékév keretében több városban rendez érdekes programokat a tagság számára.

Braun Erzsébet, a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház irodavezetője a jubileum alkalmából elmondta, hogy az Önkéntes Ház kiváló kapcsolatot ápol az Életet az Éveknek Fejér Megyei Szövetséggel. Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok aktív részesei a társadalmunknak és szerepük fontos lesz a jövőben is.

Eletet_az_eveknek_0105

Dr. Cser-Palkovics András polgármester a kiállítás megnyitóján arról beszélt, hogy a nemzet történelmi fővárosában élni azt jelenti: rengeteg érték, hagyomány tekinthet vissza évezredes múltra a városban, azonban legalább ilyen fontosak az újabb keletű, néhány évtizedes hagyományok is, mint például a Nyugdíjas Egyesületek „Életet az Éveknek” Fejér Megyei Szövetség munkája, amellyel a közösséget építi. Székesfehérvár polgármestere a klubhálózat jubileuma kapcsán arról is beszélt, hogy a város fontos értéke ez a szövetség, amelynek támogatása nemcsak feladata, hanem kötelessége is Fehérvárnak. A kiállításról szólva hangsúlyozta, hogy olyan közösségépítő rendezvényekre emlékeztetnek a tablók, amelyek személyes élményeket jelentenek a klubtagoknak. A polgármester az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat is köszöntötte, akiknek azt kívánta, hogy élményekkel telve térjenek majd haza a rendezvényről. Dr. Cser-Palkovics András az ünnepségen elismerő oklevelet adott át Rubina Sándornak közösségépítő munkájáért.

Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az országos szervezet elnöke a jubileum kapcsán emlékeztetett, hogy annak idején 137 klub hozta létre a Nyugdíjas Egyesületek „Életet az Éveknek” Szövetségét, mára pedig már 1200 klub tartozik hozzájuk. A szövetség működteti az országban a legtöbb kulturális önszerveződést és az ország legnagyobb üdülésszervezői is egyben. Az országos szervezet elnöke elmondta, hogy korábbi rendezvények alkalmával sok élménnyel gazdagodtak Székesfehérváron, így azt tervezik, hogy újabb nemzetközi konferenciát hoznak a városba.

A jubileum alkalmából oklevéllel köszöntötték Székesfehérvár polgármesterét, aki kiemelte, hogy az elismerés a város korábbi polgármestereit is megilleti. Oklevelet vehetett át az alapító tagok közül Lampert Mihályné, a Fehérvárcsurgói Kék Nefelejcs Nyugdíjas Klub, valamint a mezőszentgyörgyi és pákozdi klubok képviselői is. A kiállítás megnyitóját követően a Fehérvári Civil Központ színháztermében rendezték meg a hagyományos Anyák-napi ünnepséget, ahol ünnepi műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat.

Eletet_az_eveknek_0023

Hasznos, színes programokkal készülünk az „Életet az éveknek” nyugdíjas szervezet májusi rendezvényére

 A Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Fejér Megyei és Székesfehérvári Szervezete kettős ünnepséget szervez. A szervezet 2014. május 8-án, csütörtökön 10 órakor emlékezik meg 25 éves fennállásáról Anyák napi ünnepséggel egybekötve a Fehérvári Civil Központban, Székesfehérváron. A rendezvényre Fejér megyét bemutató kiállítással és hasznos szakmai információkkal  várja a résztvevőket a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda.

A Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda a Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Fejér Megyei és Székesfehérvári Szervezete  rendezvényei alkalmából Fejér megyét bemutató és népszerűsítő kiállítást szervez. Emellett munkatársaink a rendezvény ideje alatt információt nyújtanak az időseknek a szabadidő hasznos eltöltéséről az aktív idősödés érdekében, valamint az önkéntesség számukra elérhető formáiról. Továbbá felhívjuk a figyelmet a generációk közti párbeszéd fontosságára is.

Rendezvény helyszíne: Fehérvári Civil Központ, Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Tarts velünk pénteken Sárbogárdon, az Egészségnapon!

Egészségnap Sárbogárdon 2014. április 25-én

Az iroda a rendezvény ideje alatt információt nyújt, valamint mentálhigiénés előadás és zumba óra megszervezését vállalja. A programon való részvétellel terveink szerint hozzájárulhatunk a Sárbogárd vonzáskörzetébe tartozó, hátrányos helyzetű településen élők felzárkóztatásához, egészséges életmódra neveléséhez. A résztvevők bevonása a sárbogárdi helyi önkormányzattal együttműködve történik.

Megvalósítás helye: Sárbogárd város, hátrányos helyzetű települések járási székhelye.

egnap_0425

SZAKMAI PROGRAM

Család, esélyteremtési és önkéntes házak hálózata,

Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda

2014.04.01.-2014.12.31.

I. Prioritások a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda működésében

Tevékenységünk fő célja, hogy elősegítsük a hátrányos helyzetű, diszkriminációval sújtott csoportok társadalmi integrációját a szakmapolitikai céloknak megfelelően.

Szakmai programjainkat a társadalmi szemléletformálás jegyében valósítjuk meg, figyelembe véve a lehető legtöbb féle hátrányos helyzetű és veszélyeztetett csoportot és érdekeiket.

 

Fogyatékosság

Korábbi szakmai időszakok alatt mind civil, mind szakmai köröket megszólító programokat is szerveztünk a témában.  A cél minden esetben a figyelemfelhívás, az érzékenyítés és a szemléletformálás volt. Elmélyítettük együttműködésünket a megyében működő, a területen tevékenykedő civil szervezetekkel. Esélyóráinkat a megye számos iskolájában a Viktória Rehabilitációs Központtal, a Látássérültek Regionális Közhasznú egyesületével, valamint a „BORÓKA” Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvánnyal közösen tartottuk meg, és ezt a következő szakmai programok során is folytatni kívánjuk. További célkitűzéseink között szerepel a helyi és megyei szinten a témában tevékenykedő civil szervezetek közötti párbeszéd és együttműködés elősegítése.

Nem

A megyei védőnői hálózattal sikeres együttműködést alakítottunk ki, a jövőben azonban nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a térségben működő női érdekképviseleti szervek szorosabb összefogására. A korábbi időszakokban több, a nők helyzetével, lehetőségeivel foglalkozó programot is megvalósítottunk, valamint a helyi önkormányzat hasonló témában szervezett programjához kiegészítő előadással kapcsolódtunk. A következő szakmai időszak egyik legfontosabb célkitűzése a kapcsolati erőszak megszűntetésének elősegítése.

Életkor

Rendezvényeink során arra törekedtünk, hogy minden, a diszkrimináció által veszélyeztetett korosztály kapjon figyelmet. Így gyermekeknek, fiataloknak és időseknek szóló programot is szerveztünk. Nagy hangsúlyt kapott az információnyújtás és szemléletformálás. A továbbiakban a legfontosabb célkitűzésünk minél nagyobb figyelmet fordítani az idősek problémáira valamint a generációk közötti párbeszéd elősegítésére, hiszen a fiatalok és az idősek is aktív, jól működő szervezeteket működtetnek a megyében, a két korosztály közötti kommunikáció azonban csak a kisebb lélekszámú megyei településeken működőképes. A korábbi időszak során egy program valósult meg ebben a témában, a továbbiakban is szeretnénk ezen a területen előre haladni. Az időskor témáiban a korábbinak megfelelő mértékben szentelünk figyelmet a nyugdíjas korosztály tevékenységére, az aktív idősödés fontosságának hangsúlyozására, mert erre igény mutatkozik. Az esélyórák keretében is hangsúly kerül az idősek problémájára.

Mélyszegénység

A mélyszegénységben élők helyzetének javítása érdekében szakmai work-shopot, valamint kerekasztal beszélgetést szerveztünk. Célunk első sorban a figyelemfelhívás és az érzékenyítés volt. Fontosnak tartottuk emellett a területen tevékenykedő civil, önkormányzati és egyházi szervezetek összefogását. A későbbiekben is ezen szervezetek felkutatásával és összefogásával szeretnénk elősegíteni a mélyszegénység csökkentését.

Romák

Előző programunkban szemléletformáló előadást rendeztünk a halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztatására irányuló pátkai „Tanoda modellprogram” és a Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület bemutatásával. A továbbiakban is szeretnénk ezeket az együttműködéseket fenntartani, és a pátkai programokhoz kapcsolódni. Emellett az esélyórák keretében szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a fogyatékos- és idősügy mellett erre a területre is.

Hátrányos helyzetű településeken élők

A témára irányuló programjaink, és az érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatfelvétel kevésbé sikeresnek mondható. Ezért a továbbiakban terveink szerint nem a megyeszékhelyen, hanem a hátrányos helyzetű településeken, előzetes egyeztetés és igényfelmérés után szervezünk programokat számukra. Reményeink szerint az ilyen formában megrendezésre kerülő programok szélesebb körben jutnak el a megszólított csoporthoz vagy annak képviselőihez.

Családok

A 2013-as év második felében főleg a kismamákra és a gyermekekre összpontosító programjaink voltak, amivel szerettük volna felhívni a figyelmet a család, a családalapítás fontosságára. Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a megyében működő családokat támogató szervezetekkel és a családokkal foglalkozó egyházi közösségekkel. Közreműködést vállaltunk a családi életre nevelő programok szervezésében, gyakorlati családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát munkavállalást segítő szolgáltatások közvetítésében és szervezésében.

A továbbiakban a helyi programokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kívánjuk támogatni a családokat támogató szervezetek munkáját.

Önkéntesség

Az önkéntes tevékenység népszerűsítése és az önkéntesség fontosságát hangsúlyozó, arra aktivizáló programok megvalósítása prioritásként szerepelt szakmai programunkban. A korábbi szakmai időszakokban szorosabb együttműködést valósítottunk meg a megyében működő Önkéntes Pontokkal. Az Önkéntesek hete programsorozat ideje alatt kapcsolódtunk az általuk szervezett programokhoz. Emellett önálló programot is szerveztünk a témában egy szakmai Work-shop keretében. A továbbiakban is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a tevékenység népszerűsítésére. Jó lehetőségnek tartjuk a középiskolás korosztály kötelező iskolai közösségi szolgálatát az önkéntesség kultúrájának terjesztésére, hiszen ez az első lépés lehet a majdani önkénteskedés felé.

Együttműködések

Munkánk során következő időszakban a legfontosabb együttműködésinek az esélyórák szervezése területén mutatkoznak. A helyi és a megye területén működő nevelési-oktatási intézmények és a köznevelési intézmények mellett a megyei civil szervezetekkel szoros együttműködésben valósítjuk meg az előadások szervezését és lebonyolítását. A hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek közötti együttműködések erősítése továbbra is kiemelt fontosságú feladat számunkra. Célunk a helyi munkaadók körében a családbarát foglalkoztatás népszerűsítése, valamint a megváltozott munkaképességűek munkahelyi elhelyezésének segítése a HelloWork program támogatásával.

Megyei hatáskör

A Fejér megyében élő állampolgárok tájékoztatása, segítése céljából ügyfélfogadást tartunk heti 10 órában, segítséget nyújtunk az ügyfeleknek, vagy átirányítjuk őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. Ügyfélfogadásunk az előző szakmai program idején kibővült havi 4 órában az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei referensének fogadóóráival, melyet a továbbiakban is megtartunk a Fejér Megyei Civil Központban.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének széles körű ismertté tétele érdekében a hálózat által képviselt szakmai területek témáinak rendszeres megjelenését segítjük a helyi médiában a Fehérvár Médiacentrum támogatásával.

Adatbázisunkat folyamatosan frissítjük a hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok érdekvédelmét vállaló, vagy részükre tanácsadást, szolgáltatást nyújtó megyei szervezetekről, szakemberekről. Elérhetőségeiket a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda weboldalán közzétesszük.

 

 

Irodánk áprilisi programjai

Szemléletformáló előadás az emberi jogokról 2014. április 9-én

Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensével együttműködve szemléletformáló előadás az emberi jogok témakörében középiskolások számára egy helyi intézményben. A program célja a fiatalok megismertetése az alapvető jogokkal. Egy alkalommal egy 45 perces osztályfőnöki óra keretében 20-30 diáknak tervezzük megtartani az előadást. A program lehetőséget nyújt irodánk bemutatására, az iskolai közösségi szolgálat ismertetésére, az önkéntesség népszerűsítésére, valamint a kapcsolatrendszerünk bővítésére a később megtartandó esélyórákhoz.

Megvalósítás helye: Székesfehérvár, Vasvári Pál Gimnázium

 Egészségnap Sárbogárdon 2014. április 25-én

Az iroda a rendezvény ideje alatt információt nyújt, valamint mentálhigiénés előadás és zumba óra megszervezését vállalja. A programon való részvétellel terveink szerint hozzájárulhatunk a Sárbogárd vonzáskörzetébe tartozó, hátrányos helyzetű településen élők felzárkóztatásához, egészséges életmódra neveléséhez. A résztvevők bevonása a sárbogárdi helyi önkormányzattal együttműködve történik.

Megvalósítás helye: Sárbogárd város, hátrányos helyzetű települések járási székhelye

Kékben ragyogott Székesfehérvár belvárosa az Autizmus Világnapján

Konferenciával kezdődött a “Kapocs Központ – a családokért” című projekt záró rendezvénye a Hiemer-ház báltermében, amely zsúfolásig megtelt az autizmus világnapján, majd az autizmus Világnapi rendezvények a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda által szervezett gyermekprogramokkal és figyelemfelhívó sétával zárult.

kekben02

Kora este a belvárosban rendezte meg a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda a “Ragyogjon kékben Székesfehérvár” sétát, melynek célja a figyelemfelkeltés volt az Autizmus Világnapján.

A “Kapocs Központ – a családokért” című projekt keretében a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány három helyszínen – Székesfehérváron, Szabadbattyánban és Sárszentmihályon- segítette az autizmussal élő gyermeket nevelő családokat abban, hogy teljes életet élhessenek. A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány egy nyertes TÁMOP pályázatnak köszönhetően, két éven keresztül valósíthatott meg egy olyan projektet, amely elősegíti a családbarát és összetartó kisközösségi környezet kialakítását és működtetését.

konf3

Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy három helyszínen 2952 főnek családokat segítő tanácsadó tevékenységet, 4859 résztvevőnek gyermekfelügyeletet, 440 főnek készségfejlesztő képzést, és 337 főnek családi közösségeket erősítő programokat valósítottak meg, Összesen 8588 találkozásuk volt a családokkal, a projekt középpontjában a munkavállalás, a munka világába való visszatérés ösztönzése, a családi nevelés, a közösségi együttműködések ösztönzése és a fogyatékossággal élő gyermeket gondozó családok segítése állt. Mahlerné Köfner Anikó kiemelte, hogy új és hiánypótló programokat valósítottak meg, melyek közvetlenül hozzásegítették a Székesfehérváron, Szabadbattyánban és Sárszentmihályon élő családokat ahhoz, hogy családbarát és összetartó kisközösségi környezetben éljenek.

A projektzáró konferencián Brájer Éva, Székesfehérvár alpolgármestere kiemelte, hogy a projektnek köszönhetően az autizmussal élő gyermeket nevelő párok, családok kaptak kapaszkodót ahhoz, hogy tudatosítsák, mivel tudnak igazán segíteni gyermeküknek. Székesfehérvár alpolgármestere a megkezdett út folytatására bíztatta az alapítványt, amelyet biztosított a város támogatásáról.

vt

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője a Barry Levinson rendezésében,Tom Cruise és Dustin Hoffman főszereplésével készült ismert amerikai filmdrámáról beszélt a megnyitón, amely 1988-ban szinte berobbant a köztudatba, ráirányítva a figyelmet az autizmussal élő emberekre. A film két jelentének felidézésével az autizmus két gyakori velejárójára, a különleges memóriára és a rendhez, szabályokhoz való ragaszkodásra hívta fel a figyelmet.

A Kapocs Központ – a családokért projekt április 2-án, az autizmus világnapján konferenciával, majd a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda által szervezett gyermekprogramokkal és figyelemfelhívó sétával zárult.

NZP_8428

NZP_8415

Családi és gyermekprogramokkal zárul a Kapocs Központ a családokért projekt

A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány egy nyertes TÁMOP pályázatnak köszönhetően, két éven keresztül valósíthatott meg egy olyan projektet, amely elősegíti a családbarát és összetartó kisközösségi környezet kialakítását és működtetését. A Kapocs Központ – a családokért projekt április 2-án, az Autizmus Világnapján zárul. A Városház téren családi és gyermekprogramok lesznek majd figyelemfelhívó séta kezdődik a belvárosban.
Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy sikeresen zárult a projekt. Összesen 8500 találkozásuk volt az autista gyermekeket nevelő családokkal. A projekt középpontjában a munkavállalás, a munka világába való visszatérés ösztönzése, a családi nevelés, a közösségi együttműködések ösztönzése és a fogyatékosságal élő gyermekt gondozó családok segítése állt. Számos gyakorlati tréning jellegű foglalkozást is tartottak. A programban különös figyelmet fordítottak az autizmussal élő gyermeket nevelő családok segítésére. Mahlerné Köfner Anikó elmondta, hogy új és hiánypótló programokat valósítottak meg, melyek közvetlenül hozzásegítették a Székesfehérváron, Szabadbattyánban és Sárszentmihályon élő családokat ahhoz, hogy családbarát és összetartó kisközösségi környezetben éljenek.
autizmus1
A Kapocs Központ – a családokért című projekt zárórendezvényét április 2-án, az Autizmus Világnapján tartják. A Hiemer-ház báltermében 15 órától konferenciát rendeznek, majd 17 órától a Városház téren lesznek családi és gyermekprogramok játékkal, mesével, zenével és tánccal. 18.30-tól figyelemfelkeltő séta indul a belvárosban “Ragyogj kékben” címmel az Autizmus Világnapja alkalmából.
Az esemény védnökei között van Spányi Antal megyéspüspök is, aki megtiszteltetésnek nevezte, hogy kötődhet a programhoz. Kiemelte, hogy a két évvel ezelőtt útjára indított program meghozta a gyümölcsét a családok javára, akik autizmussal élő gyermeket nevelnek. Spányi Antal megyéspüspök elmondta, a társadalom keveset tud az autizmusról. “Ahány autista, annyiféle, mindegyiknek megvannak a maga sajátosságai” – emelte ki a megyéspüspök, aki szerint meg kell találni azt a fajta tevékenységet, ami leginkább érdekli őket, amihez legjobban értenek.

Autizmus Világnap április 2-án, Székesfehérváron

A Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház és a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány tisztelettel meghívja Önt az Autizmus Világnapján megrendezésre kerülő nagyszabású programjaira.

Időpont: 2014. április 2. 15.00-20.00
Helyszín: Székesfehérvár, Városház tér
Kérjük, kövesse irodánk Facebook oldalát itt, valamint a program Eseményoldalát itt, melyen folyamatosan friss információkat jelenítünk meg a témában.
Várjuk szeretettel a programokon!

Autizmus nap plakát

Esélyórákat tartunk márciusban is!

Esélyórákat tartunk a Boróka Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete, a Pátka Bárányai Tanoda vezetője közreműködésével március 24-én Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában, március 25-én pedig a Lepsényben.

Az Esélyórákon irodánk szakemberei érzékenyítő, szemléletformáló programokat, filmvetítéseket szerveznek interaktív formában a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével. Programunkkal több fogyatékossági (mozgássérült, látássérült, autizmus) és a roma területre, valamint az idősügyre hívja fel az  általános iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak figyelmét.

 

 

 

Vakvezető kutya bemutató március 19-én Székesfehérváron

„Vakvezető kutya bemutatót” és érzékenyítő programokat szervez  2014. március 19-én szerdán 13.30 órakor  a Széna Téri Általános Iskolában Székesfehérváron a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda.

A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal és a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületével együttműködve a látássérült emberek esélyteremtésének előmozdítása érdekében valósítja meg a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda.

VakvezetoPlakat  web