Hasznos, színes programokkal készülünk az „Életet az éveknek” nyugdíjas szervezet májusi rendezvényére

 A Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Fejér Megyei és Székesfehérvári Szervezete kettős ünnepséget szervez. A szervezet 2014. május 8-án, csütörtökön 10 órakor emlékezik meg 25 éves fennállásáról Anyák napi ünnepséggel egybekötve a Fehérvári Civil Központban, Székesfehérváron. A rendezvényre Fejér megyét bemutató kiállítással és hasznos szakmai információkkal  várja a résztvevőket a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda.

A Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda a Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Fejér Megyei és Székesfehérvári Szervezete  rendezvényei alkalmából Fejér megyét bemutató és népszerűsítő kiállítást szervez. Emellett munkatársaink a rendezvény ideje alatt információt nyújtanak az időseknek a szabadidő hasznos eltöltéséről az aktív idősödés érdekében, valamint az önkéntesség számukra elérhető formáiról. Továbbá felhívjuk a figyelmet a generációk közti párbeszéd fontosságára is.

Rendezvény helyszíne: Fehérvári Civil Központ, Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Szombaton NABOKE ÉS BARÁTAI SEGÉLYKONCERT lesz a hallássérültek megsegítésére

2014. április 26-án,  szombaton 14-18 óra között  NABOKE ÉS BARÁTAI SEGÉLYKONCERTET rendeznek
Székesfehérváron, a Petőfi kultúrtérben. A helyszínen vásárolható 1.200 Ft -os támogatói jegyek árából befolyt összeget a hallássérültek megsegítésére fordítják.
Helyszín:  Petőfi kultúrtér (volt Petőfi mozi) – Székesfehérvár, Arany János u. 22.

nabokesegelykoncertplakat20140426jo0

„Vedd észre, ha valami nincs rendben!”- Elindult az erőszak elleni kampány!

2014. április 17-én kezdetét vette a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak elleni figyelemfelhívó kezdeményezése.

Az EMMI támogatásával megvalósuló kampány célja, hogy felhívjuk a figyelmet a kapcsolati erőszak jelenségére, és arra bíztassuk az embereket, hogy figyeljenek egymásra; vegyék észre, ha közvetlen környezetükben valami nincs rendben (a kapcsolati erőszak tényét nehéz a barátok, közeli ismerősök előtt titokban tartani), ne féljenek lépni, vagy szóba hozni a témát, és főként ne féljenek az érintettek segítséget kérni.

A szemléletformáló kampány minél szélesebb társadalmi kör elérésével szeretné tudatosítani, hogy a kapcsolati erőszak semmilyen formája nem elfogadható. A felhívás kiemelt célkitűzése az is, hogy abban a tekintetben is elinduljon egy szemléletbeli változás, hogy a társadalom ne csak a fizikai bántalmazást tekintse kapcsolati erőszaknak.

További részletek az ökumenikus szervezet honlapján itt olvashatók.

Tarts velünk pénteken Sárbogárdon, az Egészségnapon!

Egészségnap Sárbogárdon 2014. április 25-én

Az iroda a rendezvény ideje alatt információt nyújt, valamint mentálhigiénés előadás és zumba óra megszervezését vállalja. A programon való részvétellel terveink szerint hozzájárulhatunk a Sárbogárd vonzáskörzetébe tartozó, hátrányos helyzetű településen élők felzárkóztatásához, egészséges életmódra neveléséhez. A résztvevők bevonása a sárbogárdi helyi önkormányzattal együttműködve történik.

Megvalósítás helye: Sárbogárd város, hátrányos helyzetű települések járási székhelye.

egnap_0425

SZAKMAI PROGRAM

Család, esélyteremtési és önkéntes házak hálózata,

Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda

2014.04.01.-2014.12.31.

I. Prioritások a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda működésében

Tevékenységünk fő célja, hogy elősegítsük a hátrányos helyzetű, diszkriminációval sújtott csoportok társadalmi integrációját a szakmapolitikai céloknak megfelelően.

Szakmai programjainkat a társadalmi szemléletformálás jegyében valósítjuk meg, figyelembe véve a lehető legtöbb féle hátrányos helyzetű és veszélyeztetett csoportot és érdekeiket.

 

Fogyatékosság

Korábbi szakmai időszakok alatt mind civil, mind szakmai köröket megszólító programokat is szerveztünk a témában.  A cél minden esetben a figyelemfelhívás, az érzékenyítés és a szemléletformálás volt. Elmélyítettük együttműködésünket a megyében működő, a területen tevékenykedő civil szervezetekkel. Esélyóráinkat a megye számos iskolájában a Viktória Rehabilitációs Központtal, a Látássérültek Regionális Közhasznú egyesületével, valamint a „BORÓKA” Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvánnyal közösen tartottuk meg, és ezt a következő szakmai programok során is folytatni kívánjuk. További célkitűzéseink között szerepel a helyi és megyei szinten a témában tevékenykedő civil szervezetek közötti párbeszéd és együttműködés elősegítése.

Nem

A megyei védőnői hálózattal sikeres együttműködést alakítottunk ki, a jövőben azonban nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a térségben működő női érdekképviseleti szervek szorosabb összefogására. A korábbi időszakokban több, a nők helyzetével, lehetőségeivel foglalkozó programot is megvalósítottunk, valamint a helyi önkormányzat hasonló témában szervezett programjához kiegészítő előadással kapcsolódtunk. A következő szakmai időszak egyik legfontosabb célkitűzése a kapcsolati erőszak megszűntetésének elősegítése.

Életkor

Rendezvényeink során arra törekedtünk, hogy minden, a diszkrimináció által veszélyeztetett korosztály kapjon figyelmet. Így gyermekeknek, fiataloknak és időseknek szóló programot is szerveztünk. Nagy hangsúlyt kapott az információnyújtás és szemléletformálás. A továbbiakban a legfontosabb célkitűzésünk minél nagyobb figyelmet fordítani az idősek problémáira valamint a generációk közötti párbeszéd elősegítésére, hiszen a fiatalok és az idősek is aktív, jól működő szervezeteket működtetnek a megyében, a két korosztály közötti kommunikáció azonban csak a kisebb lélekszámú megyei településeken működőképes. A korábbi időszak során egy program valósult meg ebben a témában, a továbbiakban is szeretnénk ezen a területen előre haladni. Az időskor témáiban a korábbinak megfelelő mértékben szentelünk figyelmet a nyugdíjas korosztály tevékenységére, az aktív idősödés fontosságának hangsúlyozására, mert erre igény mutatkozik. Az esélyórák keretében is hangsúly kerül az idősek problémájára.

Mélyszegénység

A mélyszegénységben élők helyzetének javítása érdekében szakmai work-shopot, valamint kerekasztal beszélgetést szerveztünk. Célunk első sorban a figyelemfelhívás és az érzékenyítés volt. Fontosnak tartottuk emellett a területen tevékenykedő civil, önkormányzati és egyházi szervezetek összefogását. A későbbiekben is ezen szervezetek felkutatásával és összefogásával szeretnénk elősegíteni a mélyszegénység csökkentését.

Romák

Előző programunkban szemléletformáló előadást rendeztünk a halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztatására irányuló pátkai „Tanoda modellprogram” és a Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület bemutatásával. A továbbiakban is szeretnénk ezeket az együttműködéseket fenntartani, és a pátkai programokhoz kapcsolódni. Emellett az esélyórák keretében szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a fogyatékos- és idősügy mellett erre a területre is.

Hátrányos helyzetű településeken élők

A témára irányuló programjaink, és az érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatfelvétel kevésbé sikeresnek mondható. Ezért a továbbiakban terveink szerint nem a megyeszékhelyen, hanem a hátrányos helyzetű településeken, előzetes egyeztetés és igényfelmérés után szervezünk programokat számukra. Reményeink szerint az ilyen formában megrendezésre kerülő programok szélesebb körben jutnak el a megszólított csoporthoz vagy annak képviselőihez.

Családok

A 2013-as év második felében főleg a kismamákra és a gyermekekre összpontosító programjaink voltak, amivel szerettük volna felhívni a figyelmet a család, a családalapítás fontosságára. Szorosabb együttműködést alakítottunk ki a megyében működő családokat támogató szervezetekkel és a családokkal foglalkozó egyházi közösségekkel. Közreműködést vállaltunk a családi életre nevelő programok szervezésében, gyakorlati családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát munkavállalást segítő szolgáltatások közvetítésében és szervezésében.

A továbbiakban a helyi programokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kívánjuk támogatni a családokat támogató szervezetek munkáját.

Önkéntesség

Az önkéntes tevékenység népszerűsítése és az önkéntesség fontosságát hangsúlyozó, arra aktivizáló programok megvalósítása prioritásként szerepelt szakmai programunkban. A korábbi szakmai időszakokban szorosabb együttműködést valósítottunk meg a megyében működő Önkéntes Pontokkal. Az Önkéntesek hete programsorozat ideje alatt kapcsolódtunk az általuk szervezett programokhoz. Emellett önálló programot is szerveztünk a témában egy szakmai Work-shop keretében. A továbbiakban is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a tevékenység népszerűsítésére. Jó lehetőségnek tartjuk a középiskolás korosztály kötelező iskolai közösségi szolgálatát az önkéntesség kultúrájának terjesztésére, hiszen ez az első lépés lehet a majdani önkénteskedés felé.

Együttműködések

Munkánk során következő időszakban a legfontosabb együttműködésinek az esélyórák szervezése területén mutatkoznak. A helyi és a megye területén működő nevelési-oktatási intézmények és a köznevelési intézmények mellett a megyei civil szervezetekkel szoros együttműködésben valósítjuk meg az előadások szervezését és lebonyolítását. A hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek közötti együttműködések erősítése továbbra is kiemelt fontosságú feladat számunkra. Célunk a helyi munkaadók körében a családbarát foglalkoztatás népszerűsítése, valamint a megváltozott munkaképességűek munkahelyi elhelyezésének segítése a HelloWork program támogatásával.

Megyei hatáskör

A Fejér megyében élő állampolgárok tájékoztatása, segítése céljából ügyfélfogadást tartunk heti 10 órában, segítséget nyújtunk az ügyfeleknek, vagy átirányítjuk őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. Ügyfélfogadásunk az előző szakmai program idején kibővült havi 4 órában az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei referensének fogadóóráival, melyet a továbbiakban is megtartunk a Fejér Megyei Civil Központban.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének széles körű ismertté tétele érdekében a hálózat által képviselt szakmai területek témáinak rendszeres megjelenését segítjük a helyi médiában a Fehérvár Médiacentrum támogatásával.

Adatbázisunkat folyamatosan frissítjük a hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok érdekvédelmét vállaló, vagy részükre tanácsadást, szolgáltatást nyújtó megyei szervezetekről, szakemberekről. Elérhetőségeiket a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda weboldalán közzétesszük.

 

 

Irodánk áprilisi programjai

Szemléletformáló előadás az emberi jogokról 2014. április 9-én

Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensével együttműködve szemléletformáló előadás az emberi jogok témakörében középiskolások számára egy helyi intézményben. A program célja a fiatalok megismertetése az alapvető jogokkal. Egy alkalommal egy 45 perces osztályfőnöki óra keretében 20-30 diáknak tervezzük megtartani az előadást. A program lehetőséget nyújt irodánk bemutatására, az iskolai közösségi szolgálat ismertetésére, az önkéntesség népszerűsítésére, valamint a kapcsolatrendszerünk bővítésére a később megtartandó esélyórákhoz.

Megvalósítás helye: Székesfehérvár, Vasvári Pál Gimnázium

 Egészségnap Sárbogárdon 2014. április 25-én

Az iroda a rendezvény ideje alatt információt nyújt, valamint mentálhigiénés előadás és zumba óra megszervezését vállalja. A programon való részvétellel terveink szerint hozzájárulhatunk a Sárbogárd vonzáskörzetébe tartozó, hátrányos helyzetű településen élők felzárkóztatásához, egészséges életmódra neveléséhez. A résztvevők bevonása a sárbogárdi helyi önkormányzattal együttműködve történik.

Megvalósítás helye: Sárbogárd város, hátrányos helyzetű települések járási székhelye

Kékben ragyogott Székesfehérvár belvárosa az Autizmus Világnapján

Konferenciával kezdődött a “Kapocs Központ – a családokért” című projekt záró rendezvénye a Hiemer-ház báltermében, amely zsúfolásig megtelt az autizmus világnapján, majd az autizmus Világnapi rendezvények a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda által szervezett gyermekprogramokkal és figyelemfelhívó sétával zárult.

kekben02

Kora este a belvárosban rendezte meg a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda a “Ragyogjon kékben Székesfehérvár” sétát, melynek célja a figyelemfelkeltés volt az Autizmus Világnapján.

A “Kapocs Központ – a családokért” című projekt keretében a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány három helyszínen – Székesfehérváron, Szabadbattyánban és Sárszentmihályon- segítette az autizmussal élő gyermeket nevelő családokat abban, hogy teljes életet élhessenek. A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány egy nyertes TÁMOP pályázatnak köszönhetően, két éven keresztül valósíthatott meg egy olyan projektet, amely elősegíti a családbarát és összetartó kisközösségi környezet kialakítását és működtetését.

konf3

Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy három helyszínen 2952 főnek családokat segítő tanácsadó tevékenységet, 4859 résztvevőnek gyermekfelügyeletet, 440 főnek készségfejlesztő képzést, és 337 főnek családi közösségeket erősítő programokat valósítottak meg, Összesen 8588 találkozásuk volt a családokkal, a projekt középpontjában a munkavállalás, a munka világába való visszatérés ösztönzése, a családi nevelés, a közösségi együttműködések ösztönzése és a fogyatékossággal élő gyermeket gondozó családok segítése állt. Mahlerné Köfner Anikó kiemelte, hogy új és hiánypótló programokat valósítottak meg, melyek közvetlenül hozzásegítették a Székesfehérváron, Szabadbattyánban és Sárszentmihályon élő családokat ahhoz, hogy családbarát és összetartó kisközösségi környezetben éljenek.

A projektzáró konferencián Brájer Éva, Székesfehérvár alpolgármestere kiemelte, hogy a projektnek köszönhetően az autizmussal élő gyermeket nevelő párok, családok kaptak kapaszkodót ahhoz, hogy tudatosítsák, mivel tudnak igazán segíteni gyermeküknek. Székesfehérvár alpolgármestere a megkezdett út folytatására bíztatta az alapítványt, amelyet biztosított a város támogatásáról.

vt

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője a Barry Levinson rendezésében,Tom Cruise és Dustin Hoffman főszereplésével készült ismert amerikai filmdrámáról beszélt a megnyitón, amely 1988-ban szinte berobbant a köztudatba, ráirányítva a figyelmet az autizmussal élő emberekre. A film két jelentének felidézésével az autizmus két gyakori velejárójára, a különleges memóriára és a rendhez, szabályokhoz való ragaszkodásra hívta fel a figyelmet.

A Kapocs Központ – a családokért projekt április 2-án, az autizmus világnapján konferenciával, majd a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda által szervezett gyermekprogramokkal és figyelemfelhívó sétával zárult.

NZP_8428

NZP_8415