Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház honlapján!

A Rákóczi utca 25 szám alatt, új irodánkban várjuk a rászorulókat a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának Fejér megyei irodájában.

Információkkal, tanácsadással és különféle programokkal nyújtunk segítséget, a családokat, a gyermekeket, a fiatalokat, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket képviselő, valamint az őket támogató közösségeknek, intézményeknek Székesfehérváron és Fejér megyében.

Legfontosabb célkitűzésünk a hátrányos helyzetű csoportok (gyermekek és fiatalok, nők, szegregátumokban és hátrányos helyzetű térségekben élők, romák, idősek, fogyatékossággal élők) társadalmi integrációjának elősegítése, az emberi jogok érvényesítése, a másság, a sokszínűség társadalmi elfogadásának elősegítése, a diszkrimináció elleni küzdelem és társadalmi szolidaritás erősítése, továbbá az esélyteremtés elősegítése és az önkéntesség minél szélesebb körű elterjesztése.

Szemléletformáló rendezvényeink során szívesen kapcsolódunk helyi és országos programokhoz.Folyamatos információszolgáltatást biztosítunk Fejér megye településeinek. Adatbázist állítunk össze és folyamatosan frissítjük a diszkrimináció miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők érdekvédelmét vállaló megyei szervezetekről.

Együttműködünk a családokat, a gyermekeket, a fiatalokat, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket képviselő, valamint az őket támogató közösségekkel, intézményekkel.

Kiemelt figyelmet fordítunk az önkéntesség kultúrájának terjesztésére, az önkéntes tevékenységre. Feladatunk a koordináció, a szociális szférában tevékenykedő és az esélyegyenlőség profiljába tartozó állami, önkormányzati és civil szervezetekkel. A társadalmi tudatformálás, melynek érdekében az esélyegyenlőség kapcsán kampány jellegű és folyamatos programokat, előadásokat, konferenciákat, felvilágosító jellegű rendezvényeket, stb. szervezünk.

Ügyfélszolgálati munkák keretében feladataink közé tartozik az esélyegyenlőség tárgykörébe tartozó területekkel kapcsolatos informálás és tanácsadás (érdekképviseleti, civil, önkormányzati szervezetek és azok szolgáltatásainak bemutatása, tájékoztatás fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítésről, esélyegyenlőségi terv elkészítéséről), a diszkriminációs ügyekkel kapcsolatos panaszfelvétel és delegálás,  továbbá a hátrányos helyzetű csoportokat és a családokat érintő szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatásokról való informálás. Ügyfélszolgálatunk mind magánszemélyek, mind szervezetek előtt nyitva áll.

Irodánk ügyfélfogadása

Cím:

Székesfehérvár, Rákóczi u.25.

Nyitvatartás:
Hétfő: 11.00-14.00
Szerda: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

Szakmai munkánk részeként képzéseket, tréningeket, szakmai műhelyeket, konferenciákat szervezünk, szakmai munkacsoportokat működtetünk.  Részt veszünk esélyegyenlőségi és esélyteremtési modellértékű programok kidolgozásában, és szakmai rendezvényeink során törekszünk a „jó gyakorlatok” bemutatására.

Munkánk során honlapunk és Facebook oldalunk üzemeltetésével nagy figyelmet fordítunk a közvélemény formálására, társadalmi részvétel fejlesztésére, a befogadás és az esélyteremtés fontosságának kommunikálására. Küldetésünk során szívesen alkalmazunk a szokásostól eltérő tanulási módszereket az emberi jogi nevelés és az esélyegyenlőségi szemléletformálás terén,  mind a társzakmák képviselőivel, mind fiatalokkal, gyermekekkel végzett munka során.

 

Látogasson el programjainkra!

Forduljon munkatársainkhoz bizalommal!